Skip to content

Prohlášení ke GDPR

Zpracovávají následující skupiny osobních údajů:

webové stránky www.kcreality.cz zpracovávají osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Na základě tohoto Nařízení přijala jsou přijaty příslušná technická a organizační opatření, aby zajistila ochranu osobních údajů a práv fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány (dále jen „Subjekt údajů“).